Algemeen
De eerste repetitie werd gehouden op 6 januari, de laatste repetitie voor de zomervakantie op 29 juni. De repetities werden op 31 augustus hervat en de laatste repetitie van 2016 vond plaats op 14 december. De repetities hadden gewoontegetrouw plaats in de Vredebergkerk.

Het koor telde op 31 december 92 koorleden: 29 sopranen, 31 alten, 16 tenoren, 15 bassen en 1 projectlid. Aantal donateurs: 67. Vrienden van Toonkunst Arnhem: 6.

Dirigent en begeleiding
De artistieke leiding was in handen van dirigent Joop Schets. De repetities werden begeleid door Hans-Erik Dijkstra.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Tweemaal vond een ALV plaats, op 30 maart en op 26 oktober.

Vereniging Toonkunst Nederland (VTN)
De Algemene Ledenvergadering van de VTN werd op 4 juni in Hilversum gehouden. Verslag op te vragen bij het secretariaat.

Bestuur
Het voltallige bestuur vergaderde zes keer. Het DB vergaderde ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen. Daarnaast heeft het DB een aantal keren overleg met dirigent en koorcommissaris gehad.

Stemtest
De stemtest voor sopranen en tenoren werd, in bijzijn van enkele bestuursleden, op donderdag 26 mei afgenomen door Joop Schets en Frank Hermans.

Openbare koorrepetitie
Op 1 juni en 2 november vond een openbare koorrepetitie plaats.

Kwaliteitsverbetering en scholing
In het kader van kwaliteitsverbetering en scholing verzorgde sopraan Heleen Koele op woensdagavond 21 september een Masterclass voor de leden van Toonkunst Arnhem.

Musis Arnhem
Met ingang van januari is Musis Sacrum verzelfstandigd en voortgezet als Stichting Musis en Stadstheater Arnhem.

In augustus bleek dat de onverwachte vondst van asbest op een niet voorziene locatie voor ernstige vertraging in de nieuwbouw en het aanpassen van de bestaande zaal zorgde.
Musis Arnhem heeft in een zeer korte periode voor vrijwel al haar producties elders een passende locatie moeten zoeken. Voor ons betekende dit dat wij ons concert van de Messiah (HWV 56) van George Frideric Handel op zondagmiddag 11 december 2016 naar de Eusebiuskerk Arnhem moesten verplaatsen. Omdat de concerten van Het Gelders Orkest ook zijn verplaatst naar de Eusebiuskerk, is de akoestiek door een professioneel bedrijf aangepast om symfonische werken ten gehore te kunnen brengen.

Matthäus Passion
Op 27 januari werd de Meezing-MP gehouden, deze werd druk bezocht.

Op zondagochtend 13 maart was Joop Schets op Omroep Gelderland te beluisteren in een interview waarin de Matthäus Passion centraal stond.

De concerten van de MP vonden op zaterdagavond 19 maart en zondagmiddag 20 maart plaats in Musis Arnhem. Vocale solisten: Peter Vos – Evangelist; Hans Christian Hinz – Christus; Hanneke de Wit – sopraan (za); Heleen Koele – sopraan (zo); Dave ten Kate – altus; Leon van Liere – tenor; Marc Pantus – bas. Instrumentale solisten: Dirk Luijmes – orgel; Andries Stam – orgel; Ralph Rousseau Meulenbroeks – viola da gamba. Verder werkte mee het jongenskoor van het Sacramentskoor uit Breda en werden wij begeleid door Het Gelders Orkest. Alles onder leiding van Joop Schets. Beide concerten werden goed bezocht. Voor de zaterdagavond werd een aantal vrijkaarten beschikbaar gesteld voor vrijwilligers van Stichting De Zonnebloem.

Najaarsconcert
Op zondag 11 december stond in de Eusebiuskerk Arnhem de Messiah van George Frideric Handel op het programma. Vocale solisten: Heleen Koele – sopraan; Dave ten Kate – altus; Leon van Liere – tenor; Frans Fiselier – bas. Instrumentale solisten: Dirk Luijmes – klavecimbel; Andries Stam – orgel. Begeleid door Het Gelders Orkest en de algehele leiding lag in handen van Joop Schets.

De aanvankelijke verwachting dat – bij een dergelijk gewild programma in december – gerekend mocht worden op een vlotte kaartverkoop, werd niet bevestigd. De noodgedwongen verhuizing van Musis naar de Eusebiuskerk weerhield een aantal van onze vaste bezoekers, met ervaring bij concerten in deze kerk in het verleden, ervan dit concert op deze locatie bij te wonen. Nadat bleek dat de kaartverkoop achterbleef, zijn er 100 vrijkaarten aangeboden aan de vrijwilligers van ziekenhuis Rijnstate Arnhem. De kaarten werden in dank aanvaard en in korte tijd vergeven.

Musis Arnhem had laten weten dat er in de kerk evenveel plaatsen beschikbaar zouden zijn als in de concertzaal van Musis Arnhem. Plaatsen reserveren op rij- en stoelnummer, zoals gewoonlijk in Musis, bleek echter niet mogelijk. Toegezegd werd dat een deel van de kerk gereserveerd zou worden voor donateurs, Vrienden van TKA en genodigden.

Op de dag van het concert bleek een aantal afspraken niet nagekomen te zijn. Er stonden ruim 100 stoelen minder klaar dan door ons van tevoren was aangegeven, daardoor ging de kerk veel later open dan was afgesproken. Eenmaal binnen was er onvoldoende toezicht op het vak voor donateurs, Vrienden en genodigden, waardoor een aantal van hen op de in de haast achterin en opzij bijgeplaatste stoelen moest plaatsnemen. In een deel van de kerk bleek zowel de akoestiek
als het zicht tegen te vallen. En ter plaatse werd ook duidelijk dat er significant minder plaatsen beschikbaar konden zijn dan eerder door Musis werd verteld.

Na afloop van het concert, dat door het publiek dat wel op een goede plaats had gezeten hoog werd gewaardeerd wat betreft uitvoering en kwaliteit, zijn er veel klachten geweest van overige bezoekers.

Het bestuur heeft met Musis een evaluatiegesprek gehad. Niet alleen om te bespreken wat er is misgegaan, maar zeker ook met het oog op de organisatie van de concerten van de Matthäus Passion in de Eusbiuskerk in april 2017. Half december bleek dat de verbouwing een extra vertraging oploopt en dat Musis pas in mei 2017 weer beschikbaar zal zijn.

Volkskerstzang
Op woensdag 14 december verleende Toonkunst Arnhem op uitnodiging medewerking aan de jaarlijkse Volkskerstzangdienst in de Vredebergkerk. Hierbij werden delen uit de Messiah ten gehore gebracht.