Skip to main content

Beloningsbeleid

Bestuurs- en commissieleden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten. Gemaakte onkosten worden vergoed.
Een lid dat veel tijd besteedt aan een bijzondere taak kan in uitzonderlijke gevallen een vrijwilligersvergoeding krijgen die fiscaal onbelast is overeenkomstig de regels van de belastingdienst.